mod-skin-lien-quan-mua-22

Tải MOD Skin Liên quân Mùa 2 2024 Full Trang Phục và Hiệu ứng

Cập nhật: 08/06/2024
Cảm ơn bạn đã tải xuống Tải MOD Skin Liên quân Mùa 2 2024 Full Trang Phục và Hiệu ứng từ website của BANDISHARE. Dưới đây các phiên bản có sẵn, hãy lựa chọn để tiếp tục tải xuống.
Các phiên bản có sẵn, đừng quên xem thông tin trước khi tải xuống

Note: Các bạn sử dụng cũng có thể Lulubox để MOD Skin Liên Quân Mùa 2 2024 (Tải LuluBoxTẠI ĐÂY). Cần MOD Skin nào bạn hãy để lại Comment!

mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin Nakroth Bạch Diện Chiến Thương Mùa 2 S24
MOD Mùa 2 2024 (Cập nhật: 08/06/2024)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin Ryoma Maple Frost Mùa 2 S24
MOD Mùa 2 2024 (Cập nhật: 04/06/2024)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin Nakroth Vệ Thần Mùa 2 S24
MOD Mùa 2 2024 (Cập nhật: 03/06/2024)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin NGỘ KHÔNG Nhóc Tì Mùa 2 S24
MOD Mùa 2 2024 (Cập nhật: 18/05/2024)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin ELSU Sứ Giả Tận Thế Mùa 12S24
MOD Mùa 2 2024 (Cập nhật: 18/05/2024)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin RYOMA Samurai Huyền Thoại Mùa 2 S24
MOD Mùa 2 2024 (Cập nhật: 18/05/2024)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin AIRI Bích Hải Mùa 2 S24
MOD Mùa 2 2024 (Cập nhật: 16/05/2024)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin MURAD Tuyệt Thế Thần Binh
MOD Mùa 2 2024 (Cập nhật: 16/05/2024)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin Florentino Tinh Hệ Mùa 2 2024
MOD Mùa 2 2024 (Cập nhật: 12/05/2024)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin RAZ Muay Thái Mùa 2 2024
MOD Mùa 2 2024 (Cập nhật: 12/05/2024)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin NAKROTH Thứ Nguyên Vệ Thần Mùa 2 S24
MOD Mùa 2 2024 (Cập nhật: 27/04/2024
mod-skin-lien-quan-mua-22
Skin Florenrino Tinh Hệ Mùa 2 2024
MOD Mùa 1 2024 (Cập nhật: 26/04/2024)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin Liên Quân Có Hiệu Ứng Mùa S1 S24 - MIN 1
MOD Mùa 1 2024 (Cập nhật: 21/04/2024)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD 5 Skin Violet Trong 1 Full Hiệu Ứng
MOD Mùa 1 2024 (Cập nhật: 06/04/2024)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD 3 Skin RAZ Trong 1
MOD Mùa 1 2024 (Cập nhật: 06/04/2024)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD 4 Skin Florentino Trong 1
MOD Mùa 1 2024 (Cập nhật: 06/04/2024)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD 4 Skin Ngộ Không Trong 1
MOD Mùa 1 2024 (Cập nhật: 31/03/2024)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD 4 Skin Nakroth Trong 1 Full Hiệu Ứng Mùa 1 S24
MOD Mùa 1 2024 (Cập nhật: 30/03/2024)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD 2 Skin KIRITO Và ASUNA V2
MOD Mùa 1 2024 (Cập nhật: 30/03/2024)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin Violet Vọng Nguyệt Mùa 1 S24
MOD Mùa 1 2024 (Cập nhật: 15/03/2024)
mod-skin-lien-quan-mua-22
Mod Skin Ngộ Không Thần Giáp
MOD Mùa 1 2024 (Cập nhật: 06/02/2024)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin NAKROTH Killua Full Hiệu Ứng
MOD Mùa 1 2024 (Cập nhật: 06/02/2024)
mod-skin-lien-quan-mua-22
Mod Skin LILIANA Lưu Thuỷ Thần Long
MOD Mùa 1 2024 (Cập nhật: 06/02/2024)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin RAZ Bão Vũ Cuồng Lôi
MOD Mùa 1 2024 (Cập nhật: 06/02/2024)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin NAKROTH Lôi Quang Sứ Mùa 1 S24
MOD Mùa 1 2024 (Cập nhật: 04/02/2024)
mod-skin-lien-quan-mua-22
Mod Skin Florentino Thần Long
MOD Mùa 1 2024 (Cập nhật: 04/02/2024)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin Bright Toshiro Mùa 1 S24
MOD Mùa 1 2024 (Cập nhật: 29/01/2024)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin YAN Tanjiro Mùa 1 S24
MOD Mùa 1 2024 (Cập nhật: 29/01/2024)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin Liên Quân Có Hiệu Ứng Mới Nhất - Min 2
MOD Phiên Bản Ảo Mộng Giới - Máy mạnh
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin Liên Quân Có Hiệu Ứng Mới Nhất - Min 2
MOD Phiên Bản Ảo Mộng Giới - Máy yếu
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin Liên Quân Có Hiệu Ứng Mới Nhất
MOD Phiên Bản Ảo Mộng Giới - VER 1
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD 5 Skin Thứ Nguyên Vệ Thần Mùa 4 S23
MOD Full Hiệu Ứng Cực Đẹp
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD 4 Skin Ngộ Không Trong 1
MOD Full Hiệu Ứng Mùa 4 S23
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin AIRI Thứ Nguyên Vệ Thần Mùa 4 S23
MOD Mùa 4 2023 (Cập nhật: 14/12/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin RAZ Bão Vũ Cuồng Lôi Mùa 3 S23
MOD Mùa 4 2023 (Cập nhật: 14/12/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin Liên Quân - VER 1 - Mùa 4
MOD Phiên Bản Sinh Nhật 7 Tuổi (Mùa 4 2023 (Cập nhật: 12/11/2023))
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin Liên Quân - VER 2 - Mùa 4
MOD Phiên Bản Sinh Nhật 7 Tuổi (Mùa 4 2023 (Cập nhật: 12/11/2023))
dành cho máy cấu hình thấp
Tải xuống
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin Liên Quân - VER 2 - Mùa 4
MOD Phiên Bản Sinh Nhật 7 Tuổi (Mùa 4 2023 (Cập nhật: 12/11/2023))
dành cho máy cấu hình mạnh
Tải xuống
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin MURAD Zenitsu Mùa 3 S23
MOD Mùa 4 2023 (Cập nhật: 29/10/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin KIRITO Và ASUNA V2 Mùa 4 S23
MOD Mùa 4 2023 (Cập nhật: 29/10/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin VERES Kimono Mùa 4 S23
MOD Mùa 4 2023 (Cập nhật: 29/10/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
Skin TULEN Chí Tôn Mùa 4 S23
MOD Mùa 4 2023 (Cập nhật: 29/10/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin Liên Quân Phiên Bản Ngày Hội AOV - VER 5
MOD Mùa 3 2023 (Cập nhật: 06/10/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin Liên Quân Phiên Bản Ngày Hội AOV - VER 4
MOD Mùa 3 2023 (Cập nhật: 24/09/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin Liên Quân Phiên Bản Ngày Hội AOV - VER 3
MOD Mùa 3 2023 (Cập nhật: 17/09/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin Kaine Chiến Binh Kim Quang
MOD Mùa 3 2023 (Cập nhật: 14/09/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin Liên Quân Phiên Bản Ngày Hội AOV - VER 1
MOD Mùa 3 2023 (Cập nhật: 26/08/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD 4 Skin Thứ Nguyên Vệ Thần S3 S23
MOD Mùa 3 2023 (Cập nhật: 24/08/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
Mod Skin PAINE Đại Hiệp Full Hiệu Ứng
MOD Mùa 3 2023 (Cập nhật: 23/08/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD 4 Skin NAKROTH Trong 1 Full Hiệu Ứng
MOD Mùa 3 2023 (Cập nhật: 23/08/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
Mod Skin ZATA Chí Tôn Tà Phượng
MOD Mùa 3 2023 (Cập nhật: 21/08/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD 3 Skin Florentino Trong 1
MOD Mùa 3 2023 (Cập nhật: 21/08/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD 3 Skin RAZ Trong 1 Full Hiệu Ứng
MOD Mùa 3 2023 (Cập nhật: 21/08/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin VALHEIN Đệ Nhất Thần Thám
MOD Mùa 3 2023 (Cập nhật: 18/08/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin Florentino Ultraman Mùa 3 S23
MOD Mùa 3 2023 (Cập nhật: 13/08/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin HAYATE Tử Thần Mùa 3 S23
MOD Mùa 3 2023 (Cập nhật: 11/08/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin Valhein Xạ Thần Kagutsuchi Mùa 3 S23
MOD Mùa 3 2023 (Cập nhật: 11/08/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin VIOLET Thần Long Mùa 3 S23
MOD Mùa 3 2023 (Cập nhật: 11/08/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin YORN Long Thần Soái Mùa 3 S23
MOD Mùa 3 2023 (Cập nhật: 11/08/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin KIRITO Và ASUNA V2 Mùa 3 S23
MOD Mùa 3 2023 (Cập nhật: 07/08/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin ENZO Kurapika Full Hiệu Ứng
MOD Mùa 3 2023 (Cập nhật: 07/08/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin RAZ Gon Mùa 3 S23
MOD Mùa 3 2023 (Cập nhật: 02/08/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin Liên Quân 2 S23 - VER 9
MOD Mùa 2 2023 (Cập nhật: 16/07/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin Liên Quân 2 S23 - VER 8
MOD Mùa 2 2023 (Cập nhật: 13/07/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin Liên Quân 2 S23 - VER 7
MOD Mùa 2 2023 (Cập nhật: 10/07/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin Liên Quân 2 S23 - VER 6
MOD Mùa 2 2023 (Cập nhật: 18/06/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin Liên Quân 2 S23 - VER 5
MOD Mùa 2 2023 (Cập nhật: 15/06/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin Liên Quân 2 S23 - VER 3
MOD Mùa 2 2023 (Cập nhật: 02/06/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin RYOMA Ultraman Mùa 2 S23
MOD Mùa 2 2023 (Cập nhật: 26/05/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD 3 Skin Thuỷ Thủ Mặt Trăng (SAILOR MOON)
MOD Mùa 2 2023 (Cập nhật: 25/05/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin Liên Quân Ver2 Mùa 2 S23
MOD Mùa 2 2023 (Cập nhật: 13/05/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin Liên Quân Ver 1 Mùa 2 S23
MOD Mùa 2 2023 (Cập nhật: 09/05/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin HAYATE Tu Di Thánh Đế Mùa 2 S23
MOD Mùa 2 2023 (Cập nhật: 09/05/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
MOD Skin RAZ Cuồng Lôi Mùa 2 S23
MOD Mùa 2 2023 (Cập nhật: 07/05/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
Skin ButterFly Phượng Cửu Thiên Mùa 2 S23
MOD Mùa 2 2023 (Cập nhật: 05/05/2023)
mod-skin-lien-quan-mua-22
NGỘ KHÔNG Tân Niên S2 S23
MOD Mùa 2 2023 (Cập nhật: 02/05/2023)
📌 Nếu liên kết tải xuống không sẵn sàng sau vài giây, vui lòng tắt Adblock và thử làm mới lại trang

Câu Hỏi Thường Gặp

OBB là gì? Cài đặt game có OBB?
OBB giống như DLC của trò chơi, bạn chỉ cần giải nén nó vào thư mục “Android / obb” trong bộ nhớ. Trò chơi sẽ hoạt động bình thường. Cách cài đặt game có APK và OBB
  1. Tải xuống apk và OBB của trò chơi
  2. Giải nén OBB, sao chép thư mục OBB vào đường dẫn “Android / obb”. Đường dẫn OBB chính xác sẽ giống như “Android / obb / com.madfingergames.leosystem”
  3. Cài đặt tệp APK và chạy
Cách cài đặt file APK
  1. Tải xuống tệp tin .APK từ BANDISHARE.COM
  2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin .APK vừa tải về.
  3. Chọn Cài Đặt.
Link tải game bị lỗi/hỏng/giới hạn chậm?
Nếu link tải game bị chậm thì có thể do máy chủ của tôi đang bảo trì hoặc quá tải, bạn có thể thử lại sau khoảng 5-15 phút. Nếu link tải trả về kết quả là không tồn tại hay bị 404 not found thì hãy để lại bình luận ở bài viết game đó hoặc bạn có thể gửi mail hỗ trợ (kèm tên game) tới [email protected]
Cách cập nhật không mất dữ liệu
Nếu bạn gỡ cài đặt phiên bản cũ trước khi cài bản mới, bạn sẽ mất toàn bộ dữ liệu. Để bảo toàn dữ liệu của bạn, tuyệt đối không gỡ cài đặt phiên bản cũ. Chỉ cần cài đặt phiên bản mới đè lên là được.
Cập nhật dữ liệu cũ trên phiên bản MOD mới?
Sao lưu dữ liệu trước khi nâng cấp lên phiên bản mới, tránh các sự cố làm mất tiến trình chơi game của bạn, cách này có thể không áp dụng được với tất cả các game.
Lỗi không cài được ứng dụng, mở ứng dụng bị lỗi
Lỗi không thể cài đặt được APK
  • Xóa game, ứng dụng gốc trong máy nếu có
  • Khởi động lại điện thoại Android của bạn
Mở ứng dụng báo dừng lại
  • Mở lại 2 – 3 lần để game cập nhật
  • Vẫn lỗi, liên hệ bên mình nhé.
Menu MOD không hiển thị?
Hãy đảm bảo rằng bạn đã cấp quyền Vẽ trên ứng dụng khác theo cách thủ công nếu Android 6.0 trở lên, bằng cách đi tới Cài đặt (Settings)> Ứng dụng (Apps) > Tên trò chơi> Quyền (Permissions) | Hiển thị trên các ứng dụng khác (Display over other apps)

Gợi ý đến Bạn

28 thoughts on “Tải MOD Skin Liên quân Mùa 2 2024 Full Trang Phục và Hiệu ứng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *