script-blox-fruit-3

Script Blox Fruit (Hydrogen x Fluxus) Update 21 cho Mobile và PC

Cập nhật: 25/05/2024
Script Blox Fruit

Auto Farm-Auto Boss-Auto Raid

Dùng trên

Hydrogen và Fluxus

Yêu cầu

Get Key (nêu có)

Tải xuống

Miễn Phí

Thông tin khác

An toàn, Không văng khi sử dụng Script

Tải về Join Discrod Bandishare

Sử dụng Script Blox Fruit để sở hữu các tính năng tự động trong game là bí quyết giúp bạn nhanh chóng lên cấp, dễ dàng đánh bại đối thủ. Tìm hiểu và biết cách dùng Script Blox Fruit Mobile và PC mới nhất 2024 với chia sẻ miễn phí đến từ Bandishare trong bài viết dưới đây nhé!

Script Blox Fruit là gì?

Script Blox Fruit là một tập lệnh được lập trình tạo ra nhằm mục đích để Hack Blox Fruit giúp người chơi treo máy mà vẫn có thể Auto Farm, Fast Attack, RACE V4,… Từ đó, các bạn chơi game sẽ dễ dàng hơn rất nhiều và nhanh chóng lên cấp cho nhân vật.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM TẤT CẢ SCRIPT BLOX FRUIT

Có thể bạn thích: HOHO Hub , Thunder Z

script-blox-fruit-1
Script Blox Fruit

Việc sử dụng Script giúp bạn nhàn hơn khi chơi game nhờ các tính năng tự động của Script. Không những vậy, hầu hết các Script Blox Fruit VIP hiện nay đều nhẹ, dễ sử dụng và tương thích dễ dàng vào game. Script Blox Fruit Update 21 (Hydrogen và Fluxus) liên tục được cập nhật, nên người chơi khác rất khó để nhận ra bạn đang sử dụng Script.

Tuy nhiên, sử dụng Script là hành vi gian lận bị nhà phát hành cấm. Vì vậy, nếu bạn lạm dụng nó quá nhiều, hoặc tải ở các web không uy tín thì việc bị phát hiện và khóa tài khoản là rất cao. Bạn cần hiểu về vấn đề này trước khi tải ScriptBLOX fruit Pastebin update 21 về sử dụng nhé!

script-blox-fruit-3
Script Blox Fruit mới nhất 2023

Danh sách Script Blox Fruit Race V6 mới nhất cho Mobile và PC

Bandishare sẽ chia sẻ đến bạn một số Script Blox Fruit mới nhất 2023 sử dụng cho cả Hydrogen ROBLOX và Fluxus với các tính năng cực hay. Cụ thể như sau:

FULL Script Blox Fruit RACE V4 Cho Hydrogen và Fluxus (Mobile, PC): Auto: FARM, SEABEAST, TRIAL, QUEST MASTERY, BOSS FARM,…

Script Alchemy Hub: Auto Aim Lock, Aim Bot Skill,…

_G.Aimbot = true
loadstring(game:HttpGet("https://alchemyhub.xyz/n.g"))()

Script Auto Farm Belly,…

getgenv().Team = "Pirates"
loadstring(game:HttpGet("https://api.luarmor.net/files/v3/loaders/3b2169cf53bc6104dabe8e19562e5cc2.lua"))()

Galaxy Hub – NO KEY: Auto Farm, Sea Event, RACE V4,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/GalaxyTeamHub/Galaxy-Hub/main/GalaxyBloxFruit.lua"))()

Script LUNAR X – NO KEY: Auto Farm, Raid, RACE V4,…

_G.Team = "Pirates"--Marines
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NguyenLam2504/LunarXHubNextGeneration/main/GameShit.lua"))()

Script Rinx Hub – NO KEY: Auto Farm, V4, Farm Mastery,…

loadstring(game:HttpGetAsync"https://github.com/RinXHub/RinX/raw/main/output.lua")()

Script Matsune New – NO KEY: Auto Farm, Fast Attack, V4,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Yatsuraa/Matsune/main/Matsunebeta.lua"))()

Script Seagate Blue – NO KEY: Auto Farm, Sea Event, RACE V4,…

_G.Loader = true
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/SeaBabyBF/seamain/main/SeaGateNextGenz"))()

Script NO KEY: Auto Farm, Sea Event, RACE V4,…

_G.LoadUiFast = false
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/CheemsNhuChiAl/MinGamingHub/main/mingamingupdatenew"))()

Script Auto Bounty – NO KEY: (1H = 1M++)

getgenv().config = {
  ["Team"] = "Pirates",
  ["Use Race"] = {
    ["V3"] = true,
    ["V4"] = true
  },
  ["Info Screen"] = true,
  ["White Screen"] = false,
  ["BypassTp"] = true,
  ["SkipFruit"] = {
    "Portal-Portal"
  },
  ["Skip Race V4 User"] = true,
  ["MainSkillToggle"] = {
    ["Melee"] = {
      ["Enable"] = true,
      ["Delay"] = 1,
      ["Skills"] = {
        ["Z"] = {
          ["Enable"] = true,
          ["HoldTime"] = 0,
        },
        [ "X"] = {
          ["Enable"] = true,
          ["HoldTime"] = 0,
        },
        ["C"] = {
          ["Enable"] = true,
          ["HoldTime"] = 0,
        },
      },
    },
    ["Blox Fruit"] = {
      ["Enable"] = false,
      ["Delay"] = 2,
      ["Skills"] = {
        ["Z"] = {
          ["Enable"] = true,
          ["HoldTime"] = 0,
        },
        ["X"] = {
          ["Enable"] = true,
          ["HoldTime"] = 2,
        },
        ["C"] = {
          ["Enable"] = false,
          ["HoldTime"] = 0,
        },
        ["V"] = {
          ["Enable"] = false,
          ["HoldTime"] = 0,
        },
        ["F"] = {
          ["Enable"] = false,
          ["HoldTime"] = 0,
        },
      },
    },
    ["Gun"] = {
      ["Enable"] = false,
      ["Delay"] = 1,
      ["Skills"] = {
        ["Z"] = {
          ["Enable"] = false,
          ["HoldTime"] = 0,
        },
        ["X"] = {
          ["Enable"] = false,
          ["HoldTime"] = 0,
        },
      },
    },
    ["Sword"] = {
      ["Enable"] = true,
      ["Delay"] = 1,
      ["Skills"] = {
        ["Z"] = {
          ["Enable"] = true,
          ["HoldTime"] = 0,
        },
        ["X"] = {
          ["Enable"] = true,
          ["HoldTime"] = 0,
        },
      },
    }
  },
  ["Webhooks"] = {
    ["Link Webhook"] = "",
    ["Toggle Webhook"] = true
  },
  ["ChatSpam"] = {"Hallo"},
  ["MinBountyHunt"] = 0,
  ["MaxBountyHunt"] = 30000000,
  ["SafeHealth"] = 4000
}
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/LumosSera/SeraHub/main/AutoBounty.lua"))()

Script ZINER Hub – NO KEY: Auto Farm, Kitsune Event, RACE V4,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Tienvn123tkvn/Test/main/ZINERHUB.lua"))()

Script MUXUS – NO KEY: Auto Farm, RACE V4, Auto Raid,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/MuxusTL/BloxFruits/main/MuxusHub_V2.lua"))()

Script MUKURO: Auto Farm, Gun Mastery Farm, Fast Attack, Auto Raid, Auto Seabeast

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/xQuartyx/DonateMe/main/ScriptLoader")()

Script SEA GATE – NO KEY: Auto Farm, Quest, V4, Mastery,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/SeaBabyBF/seamain/main/LoaderSeagate"))()

Script NO KEY: Auto Farm, Kaitun, Sea Event, RACE V4,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Basicallyybeta/main/main/Mingaming.lua"))()

Script Matsune V3 – NO KEY: Auto Farm, Raid, RACE V4, Mastery,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Yatsuraa/Matsune/main/MatsuneV3.lua"))()

Script WINTER V2 – NO KEY:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Yatsuraa/Yuri/main/Winterhub_V2.lua"))()

Script Speed-Hub-X (NO KEY): Auto Farm, Sea Event, Find Leviathan, RACE V4…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ahmadsgamer2/Speed-Hub-X/main/SpeedHubX"))()

Script MBM V3 – NO Key: Auto Farm, Raid, Fast Attack,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/m1M-Plqer819/any/main/mbmxhub/0135"))()

Scirpt Auto AIM: AIM BOT, AIM Lock,…

_G.Aimbot = true
loadstring(game:HttpGet("https://luable.top/acm"))()

Script Banana HUB – NO KEY:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Nghia11n/Banana-Hub/main/bananahub.lua"))()

Script Neon – NO KEY

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NIGHTHUBONTOP/Main/main/LoaderScript.lua"))()

Script RELZ: Auto Farm, RACE V4, Kitsune, Sea Event,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/farghii/relzhub/main/execute.hack", true))()

Script Winter Hub – NO KEY: Auto Farm, RACE V4, DF fruit Mastery, Sea Event,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Yatsuraa/Yuri/main/Winterhub_V1beta.lua"))()

Script Auto Farm Bounty, Dodge,…

getgenv().AccountFilter = {
  ["Enabled"] = false,
  ["Accounts"] = {"account_name_here"}
}
getgenv().config = {
  --[[
    true: enable / false: disable
  ]]
  ["Team"] = "Pirates", -- Pirates,Marines
  ["FPS Boost"] = true,
  ["LocalPlayer"] = {
    ["Ken Haki"] = true,
    ["Invisible"] = true,
    ["Click Delay"] = 0.1,
    ["Panic Mode"] = { -- automatically runs when health below "Run" and returns to kill player when above "Max"
      ["Skip Player"] = true, -- skip to the next player then 
      ["Run"] = 2500,
      ["Max"] = 5000,
    }
  },
  ["settings"] = {
    ["Cam Farm"] = false, -- non-Windows user should enable this
    ["White Screen"] = false,
    ["Region_Hop"] = {
      ["Enabled"] = true, -- true/false
      ["Value"] = "United States"
      --[[Singapore, United States, Germany, Japan, France, Australia, etc
        - Singapore is the best choice for Asia
      ]]
    },
    ["Webhook"] = {
      ["Enabled"] = false, -- true/false
      ["URL"] = {
        ["Discord"] = "", -- Your webhook url
        ["Thumbnail"] = "https://i.imgur.com/StwILNy.png" -- you can replace "default" by your own gif url
        -- https://media3.giphy.com/media/koTcC0UFlN4WY/giphy.gif?cid=ecf05e479x5d7wlvndaefjdrktdlchzthfrsqc1s3m5qzhm3&ep=v1_gifs_search&rid=giphy.gif&ct=g
      }
    },
    ["Chatkill"] = {
      ["Enabled"] = false, -- true/false
      ["Text"] = {
        "Fixed By MrBear","MrBear is best"
      }
    },
    ["FPS Locker"] = {
      ["Enabled"] = true, -- true/false
      ["Value"] = 9999
    },
  ["Bounty Lock"] = {
      ["Enabled"] = true, -- Auto kick if 30m
      ["Value"] = 30000000
    },
    ["Ignore"] = { -- will ignore hunting fruit users below
      ["Buddha Users"] = false,
      ["Portal Users"] = true,
      ['Some Annoying V4'] = true,
    },
    ["Stats"] = {
      ["Auto Reset Stat If Doesnt Match"] = false,
      ["Points"] = "Sword" --[[ Demon Fruit, Sword, Gun ]]
  },
  },
  ["Skills"] = {
    ["Melee"] = {
      ["Time"] = 1,
    ["SwitchNextWeaponIfCooldown"] = true,
      ["Enabled"] = true,
      ["Z"] = {["Enabled"] = true, ["HoldTime"] = 0.1},
      ["X"] = {["Enabled"] = true, ["HoldTime"] = 0.1},
      ["C"] = {["Enabled"] = true, ["HoldTime"] = 0.1}
    },
    ["Fruit"] = {
      ["Time"] = 0,
      ["Enabled"] = true,
      ["Z"] = {["Enabled"] = true, ["HoldTime"] = 0.1},
      ["X"] = {["Enabled"] = true, ["HoldTime"] = 0.1},
      ["C"] = {["Enabled"] = true, ["HoldTime"] = 0.1},
      ["V"] = {["Enabled"] = false, ["HoldTime"] = 0.1},
      ["F"] = {["Enabled"] = true, ["HoldTime"] = 0.1}
    },
    ["Sword"] = {
      ["Time"] = 1,
      ["Enabled"] = true,
      ["Z"] = {["Enabled"] = true, ["HoldTime"] = 0.4},
      ["X"] = {["Enabled"] = true, ["HoldTime"] = 0.2},
    },
    ["Gun"] = {
      ["Time"] = 0,
      ["Enabled"] = false,
      ["GunMode"] = false,
      ["Z"] = {["Enabled"] = false, ["HoldTime"] = 0},
      ["X"] = {["Enabled"] = false, ["HoldTime"] = 0},
    }
  }
}
loadstring(game:HttpGet(("https://raw.githubusercontent.com/LeNguyenBaoPhuc/BloxFruits/main/Bounty.lua")))()

Script Fruit Finder:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/m1M-Plqer819/any/main/mbmxhub/FF%20.lua"))()

Script Auto Farm, Fast Attack, Smoth,… (NO KEY)

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/Basicallyy/Basicallyy/main/Min-gaming-new3.lua")()

Script TSUO – NO KEY: Auto Farm, Leviathan, Sea Event, RACE V4

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Tsuo7/TsuoHub/main/Tsuoscripts"))()

Script TREZ HUB: Auto Farm, Sea Event, Kietsune

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/BestScriptEverr/Main-/main/Trezzyisbest", true))()

Script TREZ Hub: Auto Farm, Kitsune, RACE V4, DF Fruit Mastery,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/BestScriptEverr/Main-/main/Trezzyisbest", true))()

Script HIRU Hub – NO KEY: Auto Farm, Raid, RACE V4,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NGUYENVUDUY1/Update_new/main/HiruHub.lua"))()

Sript PS Hub – NO KEY: Auto Farm, Sea Event, Gun Mastery, RACE V4

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/xZPUHigh/Project-Spectrum/main/SpectrumX.lua"))()

Script NEON Hub – NO KEY: Auto Farm, Fix Lag,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NIGHTHUBONTOP/Main/main/LoaderScript.lua"))()

Script Strawberry – NO KEY: Auto Farm, Raid, Sea Event, RACE V4,..

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/CheemsNhuChiAl/Sotringhuhu/main/Strawberry"))()

Script Rinx Hub – NO KEY: Auto Farm, Fix Lag, RACE V4, Rain Fruit,…

_G.Language = "English"
loadstring(game:HttpGetAsync'https://shz.al/~RinXScript')()

Script Fruit Finder, Auto Farm Fruit,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/RinHubb/RinHub/main/RinXFruitFinder"))()

Script Z AZURE Hub – NO KEY: Auto Farm, Sea Event, Auto Raid,…

loadstring(game:HttpGet("https://shz.al/dwdT/MainLoader.lua"))()

Script NaJax Hub – No key: Auto Farm Level, Mastery, Raid,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NaJaxHub/M/main/%3F.lua"))()

Script Auto Farm Chest, Belly,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/marisdeptrai/Script-Free/main/Fram-Chest.lua"))()

Script Grayx Hub – No Key: Auto Farm, Leviathan, Gun Mastery,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/mkhoidzvl13/Grayx/main/GrayXLoader.lua"))()

Script XERO Hub – NO KEY: Auto Farm, Sea Event, RACE V4, Gun Mastery,…

getgenv().Team = "Marines" -- Pirates/Marines
getgenv().Fix_Lag = true -- true/fals
loadstring(game:HttpGet("https://xerohub.click/script/main.lua"))()

Script Auto Farm, RACE V4, Fruit Master,…

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/Basicallyy/Basicallyy/main/MinGamingVIP.lua")()

Script Strawberry Hub V2: Auto Farm, Fruit Notifer, Mastery,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/CheemsNhuChiAl/Sotringhuhu/main/StrawberryHubBeta1.35"))()

Script Winter Hub – NO KEY:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Yatsuraa/Yuri/main/WinharHuB.lua"))()

Script MBM V2.5: Auto Farm, super Fast Attack, RACE V4,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/m1M-Plqer819/any/main/mbmxhub/0135"))()

Script Apple Hub: Auto Farm, Fruit Notifer, Auto Quest,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ImTienNguyenZ/AppleHubOnTop/main/Loader.lua"))()

Script AZURE V2 – NO KEY:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/REDzHUB/BloxFruits/main/redz9999"))()

Script Unknown Hub V4: Auto Farm, Kisune Event, Auto Raid, RACE V4,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/BestScriptEverr/Main-/main/UnknownHubV3"))()

Script Fruit Finder, Find Low Server,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/marisdeptrai/Script-Free/main/FruitFinder.lua"))()

Script STRAWBERRY Hub: Auto Farm, RACE V4, Sea Event, Material Farm,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/CheemsNhuChiAl/Sotringhuhu/main/StrawberryHup"))()

SCRIPT MARIS HUB V2 (NO KEY): Auto Farm, RACE V4,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/marisdeptrai/Script-Free/main/Maris-Hub.lua"))()

Script Kanyom Hub: Auto Farm, Raid, Fast Attack, Mastery,…

loadstring(game:HttpGet('https://shz.al/~KamyonHubVerison1'))()

Script Auto Farm, Magnet, Fast attack, RACE V4, Rain Fruit,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Nguyenchikhangg/YTB_Khang_Mod_Game/main/Khang_Mod_Game_Version_1.2.txt"))()

Script RinHub – NO KEY: Auto Farm, RACE V4, Raid,…

_G.Language = "English"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/RinHubb/RinHub/main/scibidirinxver2"))()

Script Mới nhất (NO KEY): Auto Farm, Quest, RACE V4

loadstring(game:HttpGet"https://github.com/Basicallyy/Basicallyy/raw/main/Min_XT_V2_.lua")()

Script NO KEY: Auto Farm, RACE V4, DF MASTERY…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Nguyenchikhangg/KhangModGamev1.2/main/khangmodgame1.2.txt"))()

Script Auto Farm, Bone Farm,… (No Key)

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/Basicallyy/Basicallyy/main/MinGamingNewVietSub.lua")()

Script MEMMORIES: Auto Farm, Sea Event, Material Farm, RACE V4,…

getgenv().ChooseGetKey = "Easy Key 12 Hours"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Memories0912/Blox-Fruits/main/Memories.lua"))()

Script Auto Kaitun 1–2550, FARM, No Key,…

loadstring(game:HttpGet"https://github.com/Basicallyy/Basicallyy/raw/main/Min_XT_V1_TiengViet.lua")()

Script NO KEY: Auto Farm, RACE V4,…

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/Basicallyy/Basicallyy/main/MinGamingV4.lua")()

Script Dakiihub – NO KEY: Auto Farm, RACE V4, Kitsune Event

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/DakiiHub/dakiihub/main/main.lua", true))()

Script Annie-Hub – NO KEY: Awken, Kill Aura,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/xSync-gg/Annie-Hub/main/Main"))()

Script CORN Hub – NO KEY: Auto Sea Event, RACE V4,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/cheemsbeo/Beta/main/CornHubBetaa2.4.lua"))()

Script Auto Far, DF Mastery, MTriet-Hub – NO KEY

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Minhtriettt/Free-Script/main/MTriet-Hub.lua"))()

Script CORN – No Key: Super Fast Attack, Mastery

loadstring(game:HttpGet("https://shz.al/~bapcornnew2"))()

Script FRIES – NO KEY:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/Frieshup/FriesHup/main/Update1'))()

Script RACE V4, NO KEY,…

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/Script-Blox/Script/main/Script-Blox'))()

Script PerdHub:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/PerdHub/Blosfruitscript/main/PerdLoader"))()

Script Alchemy V2 – No Key: Auto Sea Event, RACE V4

_G.Language = "EN" -- EN or TH
v=1;loadstring(game:HttpGet("https://alchemyhub.xyz/v2"))()

Script RIPPER M – NO Key:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/hajibeza/Module/main/Mobile_Script.lua'))();

Script APPLE NEW – No Key: Auto Farm, Bone Farm

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ImTienNguyenZ/AppleHubOnTop/main/Loader.lua"))()

Script FAIFAO V3 – No Key: Sea Event, RACE V4,…

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/PNguyen0199/Script/main/Fai-Fao-Ver2.lua")()

Script VECTOR Hub – No Key: Auto Farm, Mastery, Sea Event

_G.Mode = "Eng"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/AAwful/VectorHub/main/Loader.lua"))()

Script UNIT: Auto Raid, Fast Attack

getgenv().__sex = {
  Key = 'PASTE KEY HERE',
  WebGetKey = 'hentaivl.space/getkey.php',
}
loadstring(request({Url="https://raw.githubusercontent.com/Kelv1v/Unit_Hub/main/ditbloxfruit.lua",Method="GET"}).Body)()
-- LINK GET KEY : hentaivl.space/getkey.php

Script AZURE V2 – No Key:

getgenv().Team = "Pirates"
loadstring(game:HttpGet("https://api.luarmor.net/files/v3/loaders/3b2169cf53bc6104dabe8e19562e5cc2.lua"))()

Script RIPPER:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/hajibeza/Module/main/Mobile_Script.lua'))()

Script ROYX: AUTO RACE V4

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NightsTimeZ/Donate-Me/main/free%20bf.lua"))()

Script Wolf: Auto Farm, DF Fruit Mastery, không Lag, Không Get Key,…

loadstring(game:HttpGet('https://link.trwxz.com/LS-Wolf-Hub'))()

Script MASTER – No Key:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/onepicesenpai/onepicesenpai/main/onichanokaka'))()

Script PAYBACK (Ko Get Key, Ko Lag):

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/Script-Blox/Script/main/PayBack.lua'))()

Script VectorHub – No Key:

_G.Mode = "Eng" -- ไทย | Vn
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/AAwful/VectorHub/main/Loader.lua"))()

Script ZUESZ – (NO KEY): Auto Farm, Raid, Magnet, Fast Attack, DF Mastery

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/KhanhTranVan/Guest/main/thankforbuying"))()

Script REIN – Auto Farm, Mastery, V4

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/ReinLoader'))()

Script Speed Hub:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ahmadsgamer2/Speed-Hub-X/main/SpeedHubX", true))()

Script Master Hub:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/jebblox/scriptdatabase2/main/scripts/masterhub.lua"))()

Script Memories: Auto Sea Event, Dodge Rough Sea:

getgenv().ChooseGetKey = "Easy Key 12 Hours"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Memories0912/Blox-Fruits/main/Memories.lua"))()

Script YUKAI – Fix Lag

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/BestScriptEverr/Main-/main/yukaimainscript", true))()

Script RinHub – No Key – Không Lag

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/RinHubb/RinHub/main/Rin_Hub_Auto_Farm.lua"))()

Script Zekrom-Hub-X mới nhất:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ahmadsgamer2/Zekrom-Hub-X/main/Zekrom-Hub-X-exe"))()

Script MBM – No Key:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/m1M-Plqer819/any/main/mbmxhub/beta"))()

Script BONEZ – (NO KEY): Auto Farm, Raid, RACE V4, Boat Speed,…

_G.English = true
loadstring(game:HttpGet("https://paste.gg/p/anonymous/75487fb8949349828e4e4a91bfb8eb6e/files/6ebc9f2055f641fbb606ff494ac4ee53/raw"))()

Script NO KEY CHEST FARM,…

getgenv().Setting = {
  ["WhiteScreen"] = false,
  ["TimeReset"] = 4.5,
  ["ModFarm"] = {
    ["StopItemLegendary"] = true,
    ["SummonKillDarkbeard"] = true
  }
}
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Slimexiuem/MenuSlime/main/Farmchestv2"))()

RADON HUB Auto Farm, Sea event, Kitsune, RACE V4,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/x2-Neptune/RadonHub/main/Script.lua"))()

Script SUKUNA – No Key:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/pokelokbr/Dr.peste/main/sukunav9"))()

Script RELZ:

-- Theme = ["Red", "Blue", "DarkBlue", "LightGreen", " Green", "Cyan", "Purple", " Zinc"] --Default: Zinc;
-- Ui = ["Mobile", "Pc"] --Default: Pc;
_G.Theme = ""
_G.Ui = "Mobile"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/farghii/relzhub/main/execute.hack", true))()

Script VECTOR NEW:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/AAwful/VectorHub/main/uh.lua"))()

Script ANNIE:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/xSync-gg/Annie-Hub/main/Main"))()

Script ALCHEMY:

v=1;loadstring(game:HttpGet("https://alchemyhub.xyz/v2"))()

Script AUTO BOUNTY Hub:

getgenv().Setting = {
  ["Team"] = "Pirates",
  ["Webhook"] = {
    ["Enable"] = false,
    ["Url"] = ""
  },
  ["Skip"] = {
    ["Race V4"] = true,
    ["Fruit"] = {
      "Leopard-Leopard",
      "Venom-Venom",
      "Dough-Dough",
      "Portal-Portal"
    }
  },
  ["Chat"] = {
    ["Enabled"] = false,
    ["Content"] = {""},
  },
  ["Misc"] = {
    ["Lock Bounty"] = {0, 30000000},
    ["Hide If Low Health"] = true,
    ["Hide Health"] = {4000,5000},
    ["Lock Camera"] = true,
    ["FPS Boost"] = false,
    ["White Screen"] = false,
    ["Bypass TP"] = true,
    ["Spam All Skill On V4"] = false,
    ["Random Fruit & Store"] = true,
    ["Random Suprise"] = true
  },
  ["Melee"] = {
    ["Enable"] = true,
    ["Delay"] = 3,
    ["Z"] = {["Enable"] = true, ["Hold Time"] = 0},
    ["X"] = {["Enable"] = true, ["Hold Time"] = 0},
    ["C"] = {["Enable"] = true, ["Hold Time"] = 0}
  },
  ["Fruit"] = {
    ["Enable"] = true,
    ["Delay"] = 2,
    ["Z"] = {["Enable"] = true, ["Hold Time"] = 0},
    ["X"] = {["Enable"] = true, ["Hold Time"] = 0},
    ["C"] = {["Enable"] = true, ["Hold Time"] = 0},
    ["V"] = {["Enable"] = true, ["Hold Time"] = 2},
    ["F"] = {["Enable"] = false, ["Hold Time"] = 0}
  },
  ["Sword"] = {
    ["Enable"] = false,
    ["Delay"] = 1,
    ["Z"] = {["Enable"] = true, ["Hold Time"] = 0},
    ["X"] = {["Enable"] = true, ["Hold Time"] = 0}
  },
  ["Gun"] = {
    ["Enable"] = false,
    ["Delay"] = 1,
    ["Z"] = {["Enable"] = true, ["Hold Time"] = 0},
    ["X"] = {["Enable"] = true, ["Hold Time"] = 0}
  }
}
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/vuquocoai123/lua/main/AutoBountyV2Beta"))()

DAKII Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/dakiiuem/DakiiMainBF/main/Main%20BF", true))()

SCRIPT MARIS V1:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/marisdeptrai/Script-Free/main/Maris-Hub'))()

SCRIPT Slimexhub:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Slimexiuem/Slimexhub/main/Slimex-hub"))()

VECTOR BETA

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Tuxoz/VectorHub/main/BloxFruit-VersionBeta"))()

SCRIPT LORE:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/GoblinKun009/Script/main/loreloader"))()

MINXT HUB:

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/Basicallyy/Basicallyy/main/Min_XT_V2_.lua")()

Script MTIEN Hub:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ImTienNguyenZ/MTienHub/main/Loader.lua"))()

Script XERO Hub:

getgenv().Team = "Marines" -- Pirates/Marines
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/verudous/Xero-Hub/main/main.lua"))()

Script Zekrom-Hub:

_G.Chest_Farm = true
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ahmadsgamer2/Zekrom-Hub-X/main/Zekrom-Hub-X-exe", true))()

Script MAKORI Hub:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Domadicoof/Domadicoof/main/NewHubX.txt"))()

Script RAITO (WORK LVL 2550)

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Efe0626/RaitoHub/main/Script"))()

Script AZURE V2:

getgenv().Team = "Pirates"
getgenv().FixCrash = false
getgenv().FixCrash2 = false
loadstring(game:HttpGet("https://api.luarmor.net/files/v3/loaders/3b2169cf53bc6104dabe8e19562e5cc2.lua"))()

Script Auto Farm Candy (No Key)

_G.Mode = "English"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Tuxoz/VectorHub/main/MBPC"))()

Script Zekrom Hub: Auto Farm Candy, gift,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ahmadsgamer2/Zekrom-Hub-X/main/Zekrom-Hub-X-exe", true))()
_G.Mode = "English"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Tuxoz/VectorHub/main/MBPC"))()
loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/acsu123/HOHO_H/main/Loading_UI'))()
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ZenHubTheBest/Main/main/Loader", true))()
getgenv().Team = "Pirates"
getgenv().FixCrash = false
getgenv().FixCrash2 = false
loadstring(game:HttpGet("https://api.luarmor.net/files/v3/loaders/3b2169cf53bc6104dabe8e19562e5cc2.lua"))()
_G.Ver = "1.3"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ImTienNguyenZ/AppleHub/main/LoaderBF"))()
_G.Mode = "English"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Tuxoz/VectorHub/main/MBPC"))()
getgenv().NgonNguScript = true
repeat task.wait() until game:IsLoaded()
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ImTienNguyenZ/AppleHub/main/LoaderBF"))()
loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/specilaizes/Special/main/SpecialHub'))()

ZenHub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ZenHubTheBest/Main/main/Loader", true))()

SCRIPT SPEEDHUBX

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ahmadsgamer2/Speed-Hub-X/main/BloxFruit_V2_Beta_SpeedHubX.lua"))()

SCRIPT EZ BOUNTY

getgenv().Config = {
  ["Team"] = "Pirates",
  ["Webhook"] = {
    ["Enable"] = false,
    ["Url"] = ""
  },
  ["Skip"] = {
    ["V4"] = true,
    ["Fruit"] = {
      "Leopard-Leopard",
      "Venom-Venom",
      "Dough-Dough",
      "Portal-Portal"
    }
  },
  ["Chat"] = {
    ["Enable"] = false,
    ["Content"] = {"Hello me use MTriet Hub Auto Bounty"}
  },
  ["Misc"] = {
    ["Hide If Low Health"] = true,
    ["Hide Health"] = {4000,5000},
    ["Lock Camera"] = true,
    ["FPS Boost"] = false,
    ["White Screen"] = false,
    ["Bypass TP"] = true,
    ["Spam All Skill On V4"] = true,
    ["Gun Method"] = false
  },
  ["Weapons"] = {
    ["Melee"] = {
      ["Enable"] = true,
      ["Delay"] = 2.5,
      ["Skills"] = {
        ["Z"] = {["Enable"] = true, ["HoldTime"] = 0.1},
        ["X"] = {["Enable"] = true, ["HoldTime"] = 0.1},
        ["C"] = {["Enable"] = true, ["HoldTime"] = 0},
        ["V"] = {["Enable"] = false, ["HoldTime"] = 0}
      }
    },
    ["Blox Fruit"] = {
      ["Enable"] = true,
      ["Delay"] = 3,
      ["Skills"] = {
        ["Z"] = {["Enable"] = true, ["HoldTime"] = 0},
        ["X"] = {["Enable"] = true, ["HoldTime"] = 0},
        ["C"] = {["Enable"] = true, ["HoldTime"] = 0},
        ["V"] = {["Enable"] = true, ["HoldTime"] = 2},
        ["F"] = {["Enable"] = false, ["HoldTime"] = 0}
      }
    },
    ["Sword"] = {
      ["Enable"] = true,
      ["Delay"] = 1.5,
      ["Skills"] = {
        ["Z"] = {["Enable"] = true, ["HoldTime"] = 1},
        ["X"] = {["Enable"] = true, ["HoldTime"] = 0}
      }
    },
    ["Gun"] = {
      ["Enable"] = true,
      ["Delay"] = 1.2,
      ["Skills"] = {
        ["Z"] = {["Enable"] = true, ["HoldTime"] = 0},
        ["X"] = {["Enable"] = true, ["HoldTime"] = 0}
      }
    }
  }
}
repeat wait() until game:IsLoaded()
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Minhtriettt/Hunt/main/AutoBountyV2.lua"))()

 

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/SuperIkka/Main/main/EgoLoaderMain", true))()

Script ANNIE V1

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Anniecuti/Free-Scr/main/Annie-Hub.lua"))()

COKKA HUB:

loadstring(game:HttpGet"https://codeberg.org/CokkaHub/Loadstring/raw/branch/main/CokkaHub.lua")()

Script MADOX Hub:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/MadoxHubKey", true))()

Script ANNIE V2:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/1st-Mars/Annie/main/1st.lua'))()

SCRIPT TSUO HUB:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Tsuo7/TsuoHub/main/Tsuoscripts"))()

SCRIPT NIGHTHUBONTOP HUB:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NIGHTHUBONTOP/Main/main/NightHub.lua"))()

DRGON-HUB:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ahmadsgamer2/Dragon-Hub/main/Script-Execute.lua"))()

FRUIT FINDER HUB:

ServerHopTimer = 10
TeleportSafe = true
Team = "Marine"
Webhook = "Your Webhook Here.."
_G.Version="Fruit Farm"loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Efe0626/RaitoHub/main/Script"))()

Script ANNIE

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Anniecuti/Free-Scr/main/Annie-Hub.lua"))()

Script HIRIMI HYPER:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Hirimii/HirimiHub/main/LoaderScript.lua"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/49nOAxS

Script VECTOR:

_G.Mode = "English"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Tuxoz/VectorHub/main/MBPC"))()

RELZ HUB:

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/reicann/a08jx4/main/as8p2fx.script")()

ZEE HUB

loadstring(game:HttpGet("https://link.trwxz.com/LS-Zee-Hub-VIP"))()

Hirimii HUB

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Hirimii/X-Version/main/LoaderX.lua"))()

Script Fix Lag, 1 HIT – No KEY

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/PNguyen0199/Script/main/Fai-Fao.lua")()

HirimiHub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Hirimii/HirimiHub/main/LoaderScript.lua"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/49nOAxS

Script EZ FRUIT

Fruits = {
"Rocket Fruit",
"Spin Fruit",
"Chop Fruit",
"Spring Fruit",
"Bomb Fruit",
"Smoke Fruit",
"Spike Fruit",
"Flame Fruit",
"Bird: Falcon Fruit",
"Ice Fruit",
"Sand Fruit",
"Dark Fruit",
"Diamond Fruit",
"Light Fruit",
"Rubber Fruit",
"Barrier Fruit",
"Ghost Fruit",
"Magma Fruit",
"Quake Fruit",
"Human: Buddha Fruit",
"Love Fruit",
"Spider Fruit",
"Sound Fruit",
"Bird: Phoenix Fruit",
"Portal Fruit",
"Portal Fruit",
"Pain Fruit",
"Blizzard Fruit",
"Gravity Fruit",
"Mammoth Fruit",
"Dough Fruit",
"Shadow Fruit",
"Venom Fruit",
"Control Fruit",
"Spirit Fruit",
"Dragon Fruit" ,
"Leopard Fruit"
}
Valuable = {"Rocket Fruit","Spin Fruit","Chop Fruit","Spring Fruit","Bomb Fruit","Smoke Fruit","Spike Fruit","Flame Fruit","Bird: Falcon Fruit","Ice Fruit","Sand Fruit","Dark Fruit","Diamond Fruit","Light Fruit","Rubber Fruit","Barrier Fruit","Ghost Fruit","Magma Fruit","Quake Fruit","Human: Buddha Fruit","Love Fruit","Spider Fruit","Sound Fruit","Bird: Phoenix Fruit","Portal Fruit","Portal Fruit","Pain Fruit","Blizzard Fruit","Gravity Fruit","Mammoth Fruit","Dough Fruit","Shadow Fruit","Venom Fruit","Control Fruit","Spirit Fruit","Dragon Fruit" ,"Leopard Fruit"} -- it will stop the script if you got this fruit
Webhook = ""
Store = true
Safeplace = true
Repeat = true
-----------------------------------------------------------------------
loadstring(game:HttpGet"https://gist.githubusercontent.com/NotHubris/4e6fdc88d84c30afa9b28c590f273bbf/raw")()

Script BT (LVL 2550)

loadstring(game:HttpGet('https://btteam.net/scripts-auth/', true))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3QpcMYh

Script BANANA OLD (ANTI RESET)

repeat wait() until game:IsLoaded() and game.Players.LocalPlayer
getgenv().Key = "6d685511bae1ded5213be7ab"
getgenv().OldBanana = true
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/obiiyeuem/vthangsitink/main/BananaHub.lua"))()
-- Link Get Key : https://banana-hub.xyz/thekey

DOMADIC HUB:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Domadicoof/Domadicoof/main/Domadichub/NottoGay/Start.ranscript"))()

Script BANANA: Auto Terror shark, Ship

getgenv().Key = "b07b37f6e6b216c8c283f185"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/obiiyeuem/vthangsitink/main/BananaHub.lua"))()
-- Link Get Key : https://banana-hub.xyz/thekey

Script THUNDAR Z (Level 2550)

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ThundarZ/Welcome/main/Main/Loader/AllGame.lua"))()

SCRIPT VECTOR HUB

_G.Mode = "English"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Tuxoz/VectorHub/main/MBPC"))()

Script ROUGH SEA WORK LEVEL 2550

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/acsu123/HOHO_H/main/Loading_UI'))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3EKuSOG

Script WORK LEVEL 2550

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/xQuartyx/DonateMe/main/OldBf"))()

Script GRAPE Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/kmmwhocare/Grape-Hub/main/Grape%20Hub%20V2.1"))()

Script RIPPER V3 – NO KEY

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/hajibeza/RIPPERMAIN/main/RIPPER-V3-NEWEST'))();

Script SnowHub – NO KEY

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/ZPSXHUB/Hub/main/SnowHub-BloxFruit'))()

Script Vector Hub – Auto Farm LVL 0 – 300 trong 5′

_G.Mode = "English" --[Thai] --[English]
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Tuxoz/VectorHub/main/MB*PC.lua"))()
-- Discord Dev : https://discord.gg/tPUP52HF7h

Script – No Key

loadstring(game:HttpGet("https://isnahamzahpastebin.tech/sepuh/puh_007.lua"))()

Script Auto Farm

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/ScriptBloxOfficial/Script/main/Frost%20Fire'))()

Script Farm Fruit, Finder fruit,…

Fruits = {
"Bird: Falcon Fruit",
"Diamond Fruit",
"Light Fruit",
"Rubber Fruit",
"Barrier Fruit",
"Magma Fruit",
"Quake Fruit",
"Blizzard Fruit",
"Portal Fruit",
"String Fruit",
"Dark Fruit",
"Sand Fruit",
"Ice Fruit",
"Spin Fruit",
"Flame Fruit",
"Bomb Fruit",
"Smoke Fruit",
"Spin Fruit",
"Spring Fruit",
"Kilo Fruit",
"Revive Fruit",
"Chop Fruit",
"Human: Buddha Fruit",
"Bird: Phoenix Fruit",
"Rumble Fruit",
"Paw Fruit",
"Gravity Fruit",
"Dough Fruit",
"Control Fruit",
"Venom Fruit",
"Shadow Fruit",
"Dragon Fruit" ,
"Soul Fruit",
"Leopard Fruit"
}
Valuable = {"Kilo Fruit","Spin Fruit","Spring Fruit","Bomb Fruit","Smoke Fruit","Spike Fruit","Flame Fruit","Bird: Falcon Fruit","Ice Fruit","Sand Fruit","Dark Fruit","Diamond Fruit","Light Fruit","Rubber Fruit","Barrier Fruit","Magna Fruit","Quake Fruit","String Fruit","Portal Fruit","Blizzard Fruit","Revive Fruit","Chop Fruit, Dough Fruit","Shadow Fruit","Venom Fruit","Control Fruit","Dragon Fruit","Soul Fruit","Leopard Fruit"} ------ it will stop the script if you got this fruit
Webhook = "" --------------------------------Optional
Store = true --------------------------------Auto Store after it got the fruit
Safeplace = true ----------------------------- Safeplace 
Repeat = true --------------------------------- Repeat continues hopping
-----------------------------------------------------------------------
loadstring(game:HttpGet"https://gist.githubusercontent.com/NotHubris/4e6fdc88d84c30afa9b28c590f273bbf/raw")()

Script Vector Hub – No Key:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Tuxoz/VectorHub/main/BF"))()

Script Relz Hub – Không Lag:

loadstring(Game:HttpGet"https://relzhub.xcodehoster.com/loader.lua")()

Script Talk Hub (BETA) – No Key:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/Domadicoof/Domadicoof/c9f17c5f7d7149abb2686c566b3576b8e04c0605/Talk%20HubBeta.lua'))()

Script Mama Hub:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/MAMAhub1/Mmahub/main/README.md"))()

Script NickelHUBB: NO Key

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NickelHUBB/SonicTuru/main/RaidGuiBloxFruitOP"))()

Script GANTENG – No Key

loadstring(game:HttpGet("https://isnahamzahpastebin.tech/v1/gantenghubv1_023.lua"))()

Script HUNG HUB – Ko get key

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/hungquan99/HungHub/main/Loading"))()

Script ORI Auto Farm, Rain Fruit, DF Mastery – Ko get Key

loadstring(game:HttpGet("https://ori-hub.x10.mx/orihub/LoadingUi"))()

Script Auto Kaintan, Raid, Fruit Mastery – (Không cần Get Key)

_G.Key = "HutaoDepZai"
_G.Team = "Pirate" --Pirate or Marine
loadstring(game:HttpGet("https://api.luarmor.net/files/v3/loaders/fef0694b5887834a71a7caef49d34871.lua"))()

Script Auto Farm, Fruit Mastery, RACE V4 – NO KEY

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NIGHTHUBONTOP/Main/main/NIGHT-HUB"))()

Script Auto Farm, Rain Fruit, RACE V4,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/BestzScriptsz/Script/main/Unknownhubv2.lua.txt", true))()

Script Full tính năng

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/Fullloader"))()

Script THUNDER Z – Ko Get Key

loadstring(game:HttpGet(('https://raw.githubusercontent.com/ThunderZ-05/HUB/main/TestKey')))()

SCRIPT SARA

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/SaraSenpai/bloxfruist/main/Sarahub'))()

SCRIPT KAY

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/AXCScript/KayMobile/main/Script-Loader'))()

SCRIPT YAZZ

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/BestzScriptsz/Script/main/YAZZHUB", true))()

Scritp Farm Chest, Beli, Fod,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ThunderZ-05/HUB/main/Main/Chest/AllDevice.lua"))()

Script Auto Farm – Get Key

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/BullMain"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3EoyCFB

Scrip DMS Auto Race V4,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/king-08/DMSHub/main/dms.lua",true))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3QQkV9T

Script  – Ko cần Get Key

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/LeVanNhatIT/OriHub/main/LoadingUi"))()

Script DEMON: Auto Farm, RACE V4, MASTERY…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/tngaming123/YTB-TNGaming/main/DemonHub.lua"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3KKo4nC

Script SCBLOX: BOSS FARM (NO KEY)

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/ScriptBloxOfficial/Script/main/ScriptBlox'))()

Script Auto Farm, Raid, Smooth, Fast Attack – ko cần get Key

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/xQuartyx/DonateMe/main/OldBf"))()

Script BAKI: Auto Farm, Extra Magnet, Bone,…

repeat wait() until game:IsLoaded() and game.Players.LocalPlayer
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/memaybeohub/Function-Scripts/main/YMFHUB_MISC.lua"))()

Script SEA

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/SeaLoader"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/44hLeJb

Script: Auto Farm, Auto Raid, Material Farm, auto Bone,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/PointMain"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3KvS2fd

Script LVL 0 – MAX: Auto Farm Level 0 – MAX Full Automatic Smooth

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Hirimii/Hubv2/main/Hirimiv2.lua"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3KsHxt7

Script THUNDER NEW: Auto Farm, DF Mastery, Double Quest, Smooth (NO KEY)

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/ThunderZ-HUB/HUB/main/RemakeMobileTest', true))()

Script ANIME: Auto Farm, Mastery, Boss Farm, RACE V4 (KO GET KEY)

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/ScriptBloxOfficial/Script/main/Anime%20Hub'))()

Script CHEST FARM: Auto Farm Chest, Beli, EZ Chalice, EZ FOD

getgenv().Config = {
  ["Select Team"] = "Marines", -- Marines/Pirates
  ["White Screen"] = false,
  ["Stop After Have God Chalice Or Fist Of Darkness"] = true
}
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/LumosSera/SeraHub/main/che.lua"))()

Script HIRIMI H: Auto Farm, Auto Seabeast, Auto Raid, Smooth

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Hirimii/Hver/main/Hversion.lua"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3Ofet9t

Script Auto Farm, Fast Attack, Magnet, Bone Farm (NO KEY)

loadstring(game:HttpGet("https://github.com/LeVanNhatIT/ChuRoblox/raw/main/ChuRobloxPre.lua"))()

Script ZEN: Auto Farm, Magnet, Mastery, RACE V4, Boss

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ZenHubTheBest/Main/main/Loader", true))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3rR1u6f

Script ADEL: Auto Farm, Fast Attack, Magnet, Auto Kaitun (ko get key)

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/AdelOnTheTop/Adel-Hub/main/Main.lua"))()

Script Hirimi V2: Auto Farm, auto Seabeast, Auto Raid, DF Mastery

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Hirimii/Hubv2/main/Hirimiv2.lua"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3KsHxt7

Script QUY: Auto Farm, Raid, Mastery, RACE V4, Magnet, Fast

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/tngaming123/YTB-TNGaming/main/QuyHub.lua"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/43Nl3tu

Script AUTO BOUNTY: Auto Bounty, Auto Hop Server, Easy PVP (ko cần Get Key)

_G.Team = "Pirate"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/AloneBiNgu/AloneHub/main/BountyV2.lua"))()

Script Auto Farm, Super Fast Attack, Auto Seabeat (ko cần get key)

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/PNguyen0199/Qwerty-Hub/main/Qwerty-Hub.lua")()

Script QWERTY

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/PNguyen0199/Qwerty-Hub/main/Qwerty-Hub.lua")()

Script UPGRADE Auto Farm, Fast Attack, Smooth, Magnet, DF Mastery

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/UpdateHub123/UpgradeHub/main/UpgradeMain"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3OvESRR

Script TRYHARD:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/tryharder0009z/TryHardHub/main/TryHardLoader"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3Kbnoay

Script ALCHEMY CHEST

loadstring(game:HttpGet("https://luable.netlify.app/AlchemyHub/ChestFarm.script"))()

Script NEVA Hub – (NO KEY)

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/VEZ2/NEVAHUB/main/2'))()

Script HIRIMI:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/Hirimii/ScriptBF/main/Loader4.lua'))()

Script Gringo HUB: Ko cần get Key

loadstring(game:HttpGet("https://github.com/LeVanNhatIT/GringoHub/raw/main/Loading_Ui/Loading"))()

Script Law (Auto Farm, RACE V4)

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/BestScriptEverr/Main-/main/Law%20hub"))()

Script YUJIN (Auto Farm, Fast Attack)

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/BestScriptEverr/Main-/main/Yujin"))()

Script FAIFAO V2 (Ko get Key)

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/PNguyen0199/faifao/main/PcVersion")()

Script RELZ

loadstring(Game:HttpGet"https://relzhub.xcodehoster.com/loader.lua")()

Script ZEN NEW

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Kaizenofficiall/ZenHub/main/Loader", true))()

Script PART Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/PartLoader"))()
-- Link Get Key : https://link-hub.net/868025/part-hub-key-system

Script AUTO FARM FRUIT: Fruit Finder, HOP Server

collectAllFruit = true --[ TRUE / FALSE ]--
collectOnlyFruitSpawn = false --[ TRUE / FALSE ]--
 loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NickelHUBB/SonicTuru/main/BetaFruitFinder"))()

Script mới nhất (No Key):

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/PNguyen0199/faifao/main/Protected.lua"))()

Script FREEFAIko cần Get Key:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/Padupo/scrnohop/main/FreeFrai'))()

Script MAKORI: Auto Farm, Fast Attack, Smooth, Auto Raid, DF Mastery

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/MkoriCraft/NewScript/main/Comback!.lua",true))()

Scrip HoHo V3:

_G.HohoVersion = "v3"
loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/acsu123/HOHO_H/main/Loading_UI'))()

Script TURBO: Auto Farm, Fruit Mastery, Auto Quest,…

loadstring(Game:HttpGet"https://turbohub.xcodehoster.com/Loader.lua")()

MAMAhub:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/MAMAhub1/Mmahub/main/README.md"))()

Script blox fruit Auto Farm, Farm material, Auto quest, Raid, Boss

loadstring(game:HttpGet("https://run.mocky.io/v3/b141f78e-9f27-4beb-94a7-7272a80958ce"))()

HEATER Script:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/HeatHuh/HeaterHub/main/HeaterLoader"))()

DYNAMIC Script:

loadstring(Game:HttpGetAsync("https://Dynamic.xcodehoster.com/loader.lua"))()

SAGI Script:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/BestScriptEverr/Main-/main/SagiHub"))()

AlchemyHub Script:

loadstring(game:HttpGet("https://luable.netlify.app/AlchemyHub/Luncher.script"))()

ThunderZ-HUB Script:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ThunderZ-HUB/HUB/main/Aimbot"))()

Script BULULUK Hub:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/BululukMain"))()

Script MEMAYBEO:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ZPSXHUB/Z/main/MeMayBeo"))()

SAZX Sript:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/MkoriKunG/Sazxhubnew/main/Protected.lua_4.txt"))()

HOHO Script V3:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/acsu123/HohoV2/main/thieunangquahuhuv3.lua'))()

Script WING:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/WingHub0009z/WingHub/main/Wingzloader"))()

SAZX HUB:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/GooD1020/SAZX_KAITANANDAiMbot_update/main/README.md"))()

Script HOHO HUB – Anti Reset Level

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/acsu123/HOHO_H/main/Loading_UI'))()

2X SWITCH Script:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/MkoriCraft/UPDBF2xSwitch/main/Protected%20(3).lua",true))()

TREK Hub:

loadstring(game:HttpGet("https://sharetext.me/raw/khe4i5620s"))()

NotHub Cript – (Scritp này hơi dài – phía dưới còn nhiều script khác nữa):

Fruits = {
"Bird: Falcon Fruit",
"Diamond Fruit",
"Light Fruit",
"Rubber Fruit",
"Barrier Fruit",
"Magma Fruit",
"Quake Fruit",
"Blizzard Fruit",
"Portal Fruit",
"String Fruit",
"Dark Fruit",
"Sand Fruit",
"Ice Fruit",
"Spin Fruit",
"Flame Fruit",
"Bomb Fruit",
"Smoke Fruit",
"Spin Fruit",
"Spring Fruit",
"Kilo Fruit",
"Revive Fruit",
"Chop Fruit",
"Human: Buddha Fruit",
"Bird: Phoenix Fruit",
"Rumble Fruit",
"Paw Fruit",
"Gravity Fruit",
"Dough Fruit",
"Control Fruit",
"Venom Fruit",
"Shadow Fruit",
"Dragon Fruit" ,
"Soul Fruit",
"Leopard Fruit"
}
Valuable = {"Kilo Fruit","Spin Fruit","Spring Fruit","Bomb Fruit","Smoke Fruit","Spike Fruit","Flame Fruit","Bird: Falcon Fruit","Ice Fruit","Sand Fruit","Dark Fruit","Diamond Fruit","Light Fruit","Rubber Fruit","Barrier Fruit","Magna Fruit","Quake Fruit","String Fruit","Portal Fruit","Blizzard Fruit","Revive Fruit","Chop Fruit, Dough Fruit","Shadow Fruit","Venom Fruit","Control Fruit","Dragon Fruit","Soul Fruit","Leopard Fruit"} ------ it will stop the script if you got this fruit
Webhook = "" --------------------------------Optional
Store = true --------------------------------Auto Store after it got the fruit
Safeplace = true ----------------------------- Safeplace 
Repeat = true --------------------------------- Repeat continues hopping
-----------------------------------------------------------------------
loadstring(game:HttpGet"https://gist.githubusercontent.com/NotHubris/4e6fdc88d84c30afa9b28c590f273bbf/raw")()

Script Uranium (NO KEY):

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Augustzyzx/UraniumMobile/main/UraniumKak.lua"))()

Zee Hub Fast:

loadstring(game:HttpGet("https://dkub.link/ZeeHubFast"))()

Script Cokka Hub:

loadstring(game:HttpGet("https://codeberg.org/CokkaHub/Loadstring/raw/branch/main/CokkaHub.lua"))()

Script Maru Hub:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/NinoGod/Free-Script/main/Maru-x-Hub-Free.lua'))()

Script Farinha Hub:

loadstring(game:HttpGet'https://raw.githubusercontent.com/pokelok/Farinhahubpro/main/HUB')()

NickelHUBB – EZ BELI:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NickelHUBB/SonicTuru/main/ChestFarmOp"))()

Script Hole Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/HoleHub/HoleHub/main/HoleMainLoader"))()

Script SONIC Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NickelHUBB/SonicTuru/main/Protected-25.lua"))()

Script JJT Hub (No Key)

loadstring(Game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/JJTChannel/JJTxHUB/main/Re-come.lua")()

Script NEXUZ Hub

loadstring(game:HttpGetAsync("https://raw.githubusercontent.com/NexuzHub/Main-/main/Script"))()

Script FTS V1 Hub

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/tufreescript/FTS-X-Hub/main/FTSXHUB%20V1'))()

Script Speed Hub X

loadstring(game:HttpGetAsync("https://raw.githubusercontent.com/ahmadsgamer2/Speed-Hub-X/main/SpeedHubX"))()

ZaqueHub

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/ZaqueHub/BloxFruitPC/main/Protected.lua'))()

Script Play Back Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NeaPchX2/Playback-X-HUB/main/PlaybackXHub.lua"))()

FTS HUB V2

loadstring(game:HttpGet(('https://raw.githubusercontent.com/Tulam2000/FTS-HUB/main/FTS%20x%20Hub')))()

HALOxHUB

loadstring(game:HttpGet'https://raw.githubusercontent.com/HALOxHUB/ScriptLoader/main/Loader.lua')()

ATOMIC Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ArceusXHub/atomic-hub/main/atomic-hub.lua"))()

Script VOID Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Efe0626/VoidHub/main/Script"))()

SCript CFrameHub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/CFrame3310/CFrameHub/main/BloxFruitV2.lua"))()

Script BEO

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/Bestxemchua/agagagaq/main/BeoHUB/BeoHUB.lua'))()

Script WINNABLE

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/xlostpexz/tyuiop/Fps/Loading.lua"))()

Script Zen Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Kaizenofficiall/ZenHub/main/Loader", true))()

Script BTM

loadstring(game:HttpGetAsync("https://gitlab.com/Sky2836/test/-/raw/main/Auth"))()

TURBO Script

loadstring(Game:HttpGet"https://gitlab.com/turbohubz/loader.xyz/loader/-/raw/main/TurboHub-Loader")()

Script (Zee Hub) cho Hydrogen và Fluxus:

loadstring(game:HttpGet("https://zKuzy.link/ZeeHub.lua"))()

Destiny Hub – (YÊU CẦU GET KEY)

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/KudoCon/DestinyHub/main/DestinyKey"))()

Script MAKIMA

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/Piwwy0909/MakimaRemake/main/Cumback.Makima'))()

Script SAZX HUB

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/GooD1020/GooD1020/main/README.md'))()

Script UPDATE EVENT (NO MISS SKILL)

loadstring(game:HttpGetAsync('https://sharetext.me/raw/u3if6m3hgr'))()

Ripper Hub

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/xDestinyx/RipperHub/main/Loader.lua'))()

ZeeHub

loadstring(game:HttpGet("https://scriptdee.com/free/ZeeHubNew.lua"))()

Script 2X Hub

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/armch063/2xHub-/main/README.md', true))()

Script Speed X Hub

loadstring(game:HttpGetAsync("https://raw.githubusercontent.com/ahmadsgamer2/Script--Game/main/Script%20Game"))()

Script RipperHub

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/xDestinyx/RipperHub/main/Loader.lua'))()

Script Tawan X Hub

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/kill55547/TAWAN_HUB/main/hub.lua.txt', true))()

Playback X Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NeaPchX2/Playback-X-HUB/main/Playback%20X%20Hub%20Service%20X%20V2.lua"))()

Script (Chiba Hub) – Bỏ chọn White Screen để không bị màn hình trắng:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/KindIhave/ChibaHubcomeback/main/Chibacomebackbeta.txt'))()

Script Mink X Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Beammodz/Minkx/main/Hub/Main/Lua/FreeScript/Mobile"))()

Script (Maru Hub)

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/joi-droid/MaruHubBF/main/GOHANSSJ3'))()

Script (Pado Hub)

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/REWzaKunGz1/premium/main/PadoHub'))()

Tải toàn bộ Script Blox Fruit Mới Nhất, Cập nhật liên tụcTẠI ĐÂY

Cách Get Key Script Blox Fruit chi tiết có hình ảnh

Để lấy Key Script Blox Fruit cách thực hiện vô cùng đơn giản. Các bạn sẽ làm chi tiết theo từng bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Cài đặt Hydrogen (Giọt nước) hoặc FLUXUS cho điện thoại của bạn.

Bước 2: Rồi bạn Copy Script Blox Fruit được Bandishare chia sẻ ở phần trên của bài viết này. Các bạn sẽ mở Hydrogen hoặc FLUXUS lên, ở đây Bandishare sẽ làm bài Script cho Hydrogen nhé! Các bạn nhấn vào Verify Key.

cach-lay-key-script-blox-fruit-1
Nhấn Verify Key

Bước 3: Dán Script Blox Fruit đã Copy vào phần mềm, rồi các bạn nhấn vào icon tam giác phía bên phải. Rồi các bạn đợi khoảng 5 – 10 phút sau đó đóng màn hình Script lại.

cach-lay-key-script-blox-fruit-2
Dán Script Blox Fruit đã Copy vào Hydrogen

Bước 4: Lúc này ngoài hình mình sẽ hiển thị một bảng nhập key như hình, các bạn sẽ nhấn vào Get Key, sau đó hệ thống sẽ hiển thị thông báo bạn copy được link Get Key.

cach-lay-key-script-blox-fruit-3
Nhấn vào Get Key

Bước 5: Các bạn vào trình duyệt webdán link vừa copy vào để lấy key. Bạn kéo xuống tìm đến Free Access để lấy Key. Khi Key xuất hiện các bạn sẽ copy nó.

cach-lay-key-script-blox-fruit-4
Vào trình duyệt web và dán link vừa copy vào để lấy key

Bước 6: Quay lại cửa sổ trong game, các bạn sẽ dán Key vừa lấy được vào khung Key Here và nhấn Sumbit, sau nó sẽ tiến hành check Key. Tùy vào từng Script sẽ có giao diện Menu khác nhau, nhưng cách làm tương tự.

cach-lay-key-script-blox-fruit-5
Dán Key vừa lấy được vào khung Key Here

Bước 7: Hoàn tất sẽ hiển thị Menu của Script Blox Fruit như hình và các bạn có thể tùy chỉnh các tính năng để chiến lợi thế tốt nhất khi chơi game nhé!

cach-lay-key-script-blox-fruit-6
Hoàn tất sẽ hiển thị Menu

Kết luận: Như vậy, bài viết trên Bandishare không chỉ chia sẻ cho các bạn Script Blox Fruit Race V4 miễn phí mà còn chia sẻ cho bạn cách Get Key Script Blox Fruit đơn giản. Hãy áp dụng ngay cho tài khoản game của mình để có thể trải nghiệm các tính năng tuyệt vời, từ đó tạo lợi thế tốt nhất cho bản thân khi chơi nhé! Chúc các bạn thành công!!

Đọc thêmJoin Discrod Bandishare

File an toàn không mã độc

Chia sẻ bởi: Bandishare

One thought on “Script Blox Fruit (Hydrogen x Fluxus) Update 21 cho Mobile và PC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *